посещение на лувъра

Париж - "Mon Amour" - Една седмица в Париж