сръбската венеция

Нова година в Сърбия - Княжевац